CONTROL EMBRAGATGE / FRE

CONTROL EMBRAGATGE / FRE

Entrades de control “ON” (LEVA) i “OFF” (fotocèl·lula) optoacoplades, lliures de potencial, de manera que es poden activar amb sortides NPN o PNP de 24 Vcc +/- 40%

Alimentació de 24Vca o 24Vcc, sortides per embragatge i fre de 24Vcc.

Circuit controlat per microprocessador, amb regleta endollable i suport per a muntatge en carril DIN

CONTROL FRE SOBREALIMENTAT

Control de Electroimant sobrealimentat

Entradas de control “ON” (LEVA) i “OFF” (fotocèl·lula) optoacoplades, lliures de potencial, de manera que es poden activar amb sortides NPN o PNP de 24 Vcc +/- 40%

Alimentació de 220Vca, sortida per electroimant de 24Vcc amb impuls de sobrealimentació per resposta ràpida.

Quan hi ha senyal de LEVA i arriba senyal de fotocèl·lula, actua l’electroimant de el fre i es manté fins que es desconnecta el senyal de LEVA.

Cal afegir condensador electrolític sense polaritat de 250 V CA de capacitat dependent de l’consum de l’electroimant, es considera 0,6 uF / W, sent la capacitat normal de 16u / F.

Circuit controlat per microprocessador, regleta endollable, suport per a muntatge en carril DIN i tapa de protecció.

Si desitja més informació, contacti amb nosaltres