Política de privacitat

A BASMEL, S.L., ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 el Parlament Europeu, i de el Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: BASMEL, S.L.
Finalitat:
Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional.
Procedència: El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

BASMEL, S.L.
B08774705
C/ Cinca, n.º 44, 08030 Barcelona
933460116
basmel@basmel.com

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BASMEL, S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.

Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 el Parlament Europeu, i de el Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim de l’responsable, l’interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BASMEL, S.L., procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).