CONTROLADORA DE PES

CONTROLADORA DE PES

Pesadora amb control de pes correcte, defecte o excés, amb rebuig per a aquelles pesades que no es trobin en els marges definits prèviament.

Més informació

Durant el funcionament, en pantalla s’identifica si el pes és correcte, defecte o excés. Es visualitza pes total, nombre de pesades correctes, defecte, excés i pes mitjà. Cada 100 pesades, pes màxim, mínim i mig i realitza el càlcul de la desviació estàndard.

Pot efectuar pesades amb o sense captador (fotoelèctric, magnètic, etc.)

Proveïda de sortides automàtiques per a cada indicació, pes correcte, rebuig per excés, rebuig per defecte i, una altra sortida única per a rebuig per excés o defecte.

Permet guardar en memòria 20 programes de diferents productes

Controla directament un dosificador sense fi, programant nombre de polsos a dosificar.

Correcció de Feed Back, directament sobre dosificador volumètric o sense fi, enviant senyal de temps fix o variable i proporcional a la desviació del pes.

Sortida per impressora RS232. Impressió de dades de producció i de cada pesada correcta. Impressió automàtica cada cert període de temps predeterminat.

Selecció d’idiomes Espanyol, Anglès i Francès.

Pantalla tàctil de 7,7 “color panoràmica o de 8.4” color, connectada per port RS485

L’ajust de pes es realitza mitjançant teclat

Permet dues cèl·lules de càrrega en paral·lel de qualsevol capacitat, amb circuit suma incorporat.

Si desitja més informació, contacti amb nosaltres